ORGANIZOWANIE SPECJALNYCH IMPREZ

Organizowanie jednorazowych, specjalnych imprez wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na gospodarkę komunalną oraz miejscową bazę turystyczną. W rezultacie dany kraj lub jakiś region kraju uzyskuje dodatkowe środki dla rozwoju turystyki. To co w zwykłych warunkach wymagałoby kilku lat budowy realizowane jest w bardzo krótkim czasie. Rezultaty oddziały­wania kongresów, targów, wystaw regularnie organizowanych na rozwój turystyki są bardziej widoczne (chociaż nie tak wielkie), ponieważ praktycznie rzadko są likwidowane. Gdyby nie te im­prezy, uczestnicy ich mogliby nie przyjechać w ogóle do danego kraju. Zwykle wydatki na takie podróże pokrywane są przez organizacje, w których pracują delegaci.

PRZYCZYNY WYBORU

Spośród wielu przyczyn warunkujących wybór tych miast jako miejsca tar­gów niemałą rolę odgrywaJakt; że.przebywą.w nic^ząwszęju- ża liczba: turystów«zagranicznych, którzy są potencjalnymi, gość­mi targów. Z drugiej strony, targLstanowią .niemały .bodziec, do zwiększenia napływu’ turystów do tych. miast. W latach 60-tych liczba międzynarodowych wystaw i targów znacznie wzrosła. W roku 1965 zorganizowano na świecie 1250 . różnych wystaw targów o charakterze handlowym . Zwiedzanie wystaw, targów; jak 1 in­nych specjalnych imprez wpływa na podniesienie kultury tu­rystyki i wzbogaca program podróży.

ŁATWIEJSZY TRANSPORT EKSPONATÓW

W krajach socjalistycznych tar­gi międzynarodowe odbywają się w następujących miastach: Li­psku (NRD), Poznaniu (Polska), Płowdiwie (Bułgaria), Budape­szcie (Węgry) oraz targi przemysłu.maszynowego w.Brnie (Cze­chosłowacja). W. krajach socjalistycznych organizowane są corocz­nie wystawy handlowo-przemysłowe państw obcych.W celu łatwiejszego transportu eksponatów,., uczestników i   zwiedzających znaczna liczba targów organizowana ..jest:w mia­stach nadmorskich: Stwarza to bardzo sprzyjające-warunkUdla rozwoju, turystyki i międzynarodowej, ponieważ pozwala włączyć zwiedzanie. targów do . programu wszystkich rodzajów podróży morskich, a częściowo, w wypadku . nadzwyczajnego napływu gości, -rozwiązuje problem .zakwaterowania , ponieważ znaczna część turystów nócuje na statkach. Liczne miasta „targowe” — to stolice państw. Należą tu takie miasta jak Tokio, Rzym, Paryż, Wiedeń i Bruksela.

WIELE RODZAJÓW TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

W turystyce morskiej, istnieje także specjalna forma wycieczek^,,okrężnych ,to znaczy odbywających, się.na statkach, zwykle po .zamkniętym lub prawie zamkniętym kole,_z noclegami,w. kajutach i krótki­mi wypadami z portów^w. głąb kraju. W turystyce lotniczej_wyróżnią się-podróże.,liniowe^ i czarterowe, to znaczy na specjalne zamówienie -turystów.W zależności od długości pobytu w danym kraju, turyści za graniczni dzielą ‚się na .właściwych turystów ‚lub wycieczkowi- czów, których pobyt w kraju lubjwjakimś iniejscu nie przekra­cza^ 24. godzin. Na podstawie głównego. ęelu podróży ..„można wy­różnić wiele rodzajów turystyki międzynarodowej. Turystyka może być krajoznawcza,„czyli wycieczkowa (chociaż oczywiście każda podróż ma taki-charakter:”w mniejszym lub większym stopniu), wypoczynkowa: (leczniczo-wypoczynkowa i sportowo- -wypoczynkowa), gospodarcza, (w celach handlowych lub z pole­cenia przedsiębiorstwa), religijna (pielgrzymki do miejsc kultu religijnego), w celu wzięcia udziału w specjalnych imprezach (kongresy, festiwale, wystawy  zawody sportowe itp.).

TURYSTYKA A OCHRONA PRZYRODY

Zależność turystyki międzynarodowej od środowiska geogra­ficznego, jak wyżej wykazano, jest bezsporna. Ale i sama tury­styka wywiera wpływ na środowisko geograficzne, na rozmiary, charakter i strukturę bogactw narodowych. W wyniku oddzia­ływania turystyki na wygląd krajobrazów, pojawił się nawet spe­cjalny termin „krajobraz turystyczny”, to znaczy krajobraz z ho­telami, z urządzeniami na plażach itd.Słuszne jest spostrzeżenie słynnego szwajcarskiego geografa Hansa Boescha, że oddziaływanie turystyki na wygląd krajobrazu jest nie tylko znaczne, ale przebiega w dwóch diametralnie przeciwstawnych kierunkach.

KRÓTKOTERMINOWE WYJAZDY

Krótkoterminowe wyjazdy za­graniczne stają się coraz bardziej dostępne dla szerokich warstw ludności o średnim poziomie dochodów. Największe przedsię­biorstwa turystyczne traktują rozwój turystyki masowej, jako źródło wielkich dochodów. Dużą uwagę poświęca się także rozwojowi turystyki w kra­jach socjalistycznych, w tym również w ZSRR. W uchwałach XXIV Zjazdu KPZR stwierdza się: „Należy stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju turystyki, należy wzmocnić jej ba­zę materialną, rozwijać sieć tras turystycznych rzecznych, mor­skich, kolejowych, samochodowych i lotniczych, przyspieszyć bu­dowę hoteli, campingów i innych obiektów turystycznych”.

Wycieczki do Azji coraz popularniejsze

Azja jest niezwykle ciekawym oraz interesującym kontynentem, który na pewno warto odwiedzić. Przede wszystkim Azja jest coraz chętniej obieranym miejscem na wakacyjne podróże, z tego również względu, że również w biurach podróży pojawia się coraz więcej różnego rodzaju ofert wycieczek właśnie do Azji. A sama Azja zdaje się przyciągać turystów przede wszystkim wyjątkowo ciekawą Tajlandią, która ma do zaoferowania nie tylko białe, rozległe plaże, ale również bujną roślinność egzotyczną oraz wiele ciekawych miejsc. Na pewno jednak Azja to nie tylko Tajlandia. Na jej terenie możemy odnaleźć bowiem również wiele innych państw, między innymi mogą nas zainteresować takie państwa jak Kambodża, Wietnam czy Birma, zwłaszcza, że niegdyś na ich terenie rozpościerało się potężne imperium Khmerów, które pozostawiło po sobie wiele dawnych pozostałości, ruin oraz fortyfikacji, które możemy dzisiaj tu obejrzeć. To więc miejsce idealne nie tylko do wypoczywania na plażach, ale również do poznawania dawnych, starożytnych kultur.

Prywatne kwatery nad morzem

Polacy co roku bardzo chętnie wyjeżdżają nad morze. Jednak nie każdego stać na to by nocować w kilku gwiazdkowych hotelach. Sam wyjazd nad morze oraz wyżywienie to spory wydatek dla średnio zarabiającego polaka. Dlatego polscy turyści tak chętnie korzystają z prywatnych kwater nad morzem. W morskich miejscowościach turystycznych znajduje się mnóstwo kwater prywatnych. Niektóre mają większy, a niektóre mniejszy standard. Jednak ceny są nieporównywalnie niższe, niż te w nadmorskich hotelach. Niektórzy mieszkańcy miejscowości nadmorskich w sezonie letnim po prostu szykują pokoje dla gości w swoich domach. W sezonie turystycznym po prostu mieszkają razem z turystami. Niektórzy oprócz noclegów zapewniają swoim gościom również wyżywienie. Część mieszkańców podchodzi do sprawy bardziej profesjonalnie. Stworzone są osobne kwatery przygotowane dla turystów. Wyposażone są one w łazienki oraz aneksy kuchenne. Takich prywatnych kwater w miejscowościach nadmorskich jest całe mnóstwo. Jeśli turysta raz przyjechał w jedno miejsce, często do niego wraca.

Wczasy nad morzem nadal atrakcją dla wielu ludzi

Piasek, słońce, szum morza i lekki wiatr. Kto o tym dzisiaj nie marzy? Prawda, bowiem jest taka, że nasze Polskie morze było, jest i będzie dla nas ogromną atrakcją. Mimo iż zatłoczone, mimo iż pobyt stosunkowo drogi, to i tak dokładamy wszelkich starań, aby tam być. Dlaczego? Przede wszystkim, dlatego, że miasta nadmorskie, mimo iż zatłoczone, przyciągają nas jak magnes. Ponadto warto pamiętać, że pobyt nad morzem nie jest atrakcją jedynie w okresie letnim. Bardzo dużo osób decyduje się tutaj na pobyt w okresie wiosennym jak i jesienno-zimowym, kiedy to mamy możliwość wdychania dużych ilości jodu. W tym okresie także, nie ma zwiększonych tłoków, dzięki czemu taki urlop jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Wybierając się nad morzem mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma głównymi typami turystyki: zdrowotną i wypoczynkową. Bez względu jednak, jaki tym nam towarzyszy, z pewnością wyjedziemy wypoczęci i będziemy chcieli wracać tutaj za rok. Morze, bowiem to miejsce magiczne, które bez względu na pogodę jest atrakcyjne i tak bardzo oczekiwane.

Czy wakacje nad morzem mogą być ciekawe

Wakacje kojarzą nam się z przyjemnymi rzeczami. Wiele osób w ciągu roku pociesza się właśnie myślą o letnim urlopie. Jest to chyba najbardziej wyczekany czas przez wszystkich – starszym i młodszych. Często mówi się, że to dzieci najbardziej niecierpliwie czekają na ostatni szkolny dzwonek i rozpoczęcie wakacje. Prawda jest jednak taka, że dorośli również z utęsknieniem czekają na chwile, gdy staną się turystami, zgłębiającymi sekrety krajowej czy zagranicznej przyrody. Wiele osób, jako cel swojej podróży obiera morze. Szczególnie Morze Bałtyckie cieszy się dużym powodzeniem wśród Polaków. Choć oczywiście coraz więcej osób wybiera też dalsze, bardziej egzotyczne podróże, na przykład nad Morze Śródziemne. Choć liczba zwolenników wyjazdów nad morze jest porównywalna z wielbicielami urlopów w górach to jakoś wydaje nam się, że miłośników morza jest więcej. Wynika to może z tego, że nad morzem każdy znajdzie coś dla siebie. Góry natomiast wymagają jednej rzeczy – miłości do pieszych wędrówek. A z tym bywa akurat różnie. Nie każdy przecież musi lubić piesze wędrówki trwające nierzadko cały dzień. Urlop nad morzem jest też często wybierany ze względu na dzieci czy kwestie zdrowotne.

DUŻA ROLA IMPREZY

Delegatom często to­warzyszą członkowie ich rodzin, przy czym po zakończeniu im­prezy udają się w podróż turystyczną po kraju. W porównaniu z wielkimi jednorazowymi imprezami, imprezy organizowane re­gularnie zwykle nie wymagają większych nakładów finansowych na urządzenia turystyczne i gospodarkę komunalną.Dużą rolę imprezy te odgrywają również w krajach socjali­stycznych. I tak, w Czechach zwiedziło je w roku 1966      150 tys. cudzoziemców (co stanowiło 4,3% ogólnej liczby tury­stów zagranicznych). W Pilznie w roku 1966, w okresie lata, zor­ganizowano narodowe targi gastronomii, hotelarstwa i turystyki, w których wzięło udział 50 krajów. Jesienne targi w Lipsku w roku 1968 zwiedziło 218 tys. gości z 84 krajów świata.

UDZIAŁ TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie zwiedzają­cych wystawy i targi bywa różny. Tak na przykład w Paryżu, targi w roku 1961 odwiedziło 3 min osób, w tym 310 tys. cu­dzoziemców, w Lipsku w roku 1960 na 590 tys. zwiedzających było 70,4 tys. cudzoziemców. Fakt, że większość targów organi­zowana jest systematycznie, w tym samym czasie, ma duże zna- czenie dla turystyki.międzynarodowej, Prawie wszystkie-targi organizowane są„co roku,niektóre,nawet.dwa,xazy, w„ciągu,xoku (na wiosnę i w jesieni). Pozwala.to lepiej, organizować^skuteczną reklamę turystyczną sprzyja sprawniejszej pracy całej infra­struktury, turystycznej. Większa część’ targów’ organizowana jest w okresie wiosen­nym, począwszy od marca i osiąga maksimumjw maju.