Tag Archives: wieczór panieński wrocław rejs na statku

BURZLIWY ROZWÓJ

Burzliwy rozwój ruchu turystycznego jest jedną z cha­rakterystycznych cech naszych czasów. Turystyka międzynaro­dowa rozwija się w tak gwałtownym tempie, że powoduje to konieczność prowadzenia specjalnych badań nad jej rozwojem.Pierwsza zorganizowana grupa turystów zagranicznych od­była podróż w roku 1863 do Szwajcarii.