CORAZ WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wśród turystów zagranicznych polowania i wędkarstwo. Większość turystów-my- śliwych przybywa z gęsto * zaludnionych krajów, pozbawionych w mniejszym lub większym stopniu warunków do uprawiania tego rodzaju sportu (RFN, Francja, Włochy, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Grecja, a także Stany Zjednoczone). Podsumowując rolę czynników fizycznogeograficznych w roz­woju turystyki zagranicznej_należy_ stwierdzić,_że_im większą różnorodnością warunków przyrodniczych służących rekreacji rozporządza określonym region,-, tym, większej.istnieją.możliwości wszechstronnego rozwoj u turystyki na tym.obszarze.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)