CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE

Czynniki demograficzne wpływają także na roz­wój turystyki międzynarodowej. Wzrost liczby ludności na Zie­mi zwiększa światowy potencjał turystyczny. W wyniku zwięk­szającej się liczby ludności stale wzrasta gęstość zaludnienia licz­nych regionów świata. Coraz trudniej jest znaleźć w wielu roz­winiętych gospodarczo krajach ciche, nietknięte cywilizacją za­kątki. Zmusza to mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich do wyjazdów w celach wypoczynkowych do mniej uprzemysło­wionych krajów. Charakterystyczne jest, że w Europie wyjazdy turystyczne za granicę zwykle są liczniejsze z krajów mających wyższą gęstość zaludnienia.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)