CZYNNIKI EKONOMICZNO- GOSPODARCZE

Czynnik ekonojnczno-geograficzne. Wpływ czynników ekonomiczno-geograf icznych’ na  r oźwó j-turystyki  mię – dzynarodowej przejawia.-sięjw-dwóćh-,.aspektach: jakojobiekt sprzyjający wzrostowi napływuJurystów„do.danego regionu i ja­ko środek, dzięki któremu rozwija się turystyka! Silne zróżnicowanie gospodarki’ różnych krajów i regionów sprzyja rozwojowi turystyki. Dotyczy to struktury i poziomu wszystkich gałęzi gospodarki, ich przestrzennego’ rozmieszczenia i powiązań, specyfiki procesu technologicznego,’asortymentu i ja­kości produkowanych towarów,^ a  także warunków  życia’ zatrud­nionych w tych gałęziach gospodarki pracowników.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)