CZYSTE POWIETRZE

‚Czyste powietrze i’cisza regionów „górskich i leśnych — nie­zbędne atrybuty’ wypoczynku,’ zaliczane „są także’ ‚do ważnych bogactw przyrodniczych.” Jednakże masowy napływ turystów do regionów dziewiczych, dzięki najnowszym środkom transportu i rozbudowie sieci komunikacyjnej, powoduje, że urocze dawniej miejscowości tracą swój pierwotny koloryt, a tym samym prze­stają być atrakcyjne dla wielu turystów.Tak więc nadmierna eksploatacja przyrody, będąca wynikiem rozwoju turystyki, nie służy ani ochronie bogactw przyrodni­czych, ani lepszemu wypoczynkowi turystów. Rozwiązanie tego najważniejszego i bardzo trudnego problemu wymaga podniesie­nia ogólnej kultury turystyki, w tym również międzynarodowej, wzmocnienia zarządzeń ustawodawczych i ochronnych, opraco­wania z pozycji naukowych norm obciążenia każdego obiektu tu­rystycznego.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)