DOCHODY Z TURYSTYKI

W roku 1949 18 krajów Europy Zachodniej z samego tylko tytułu pobytu turystów amery­kańskich zyskało 204,5 min dolarów, to znaczy tyle samo co z ty­tułu eksportu do Stanów Zjednoczonych wina, artykułów włó­kienniczych, drewna, samochodów i zegarków. Dochody z turystyki odgrywają również obecnie dużą rolę w gospodarce szeregu krajów, wywierając duży wpływ na stan bilansu płatniczego tych krajów. Duże wpływy uzyskiwane z turystyki zagranicznej umożli­wiają licznym krajom pokrywanie w części lub w całości defi­cytu bilansu płatniczego.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)