FINANSOWE MOŻLIWOŚCI TURYSTÓW

Bardzo wygodnym typem turysty są uczestnicy różnych mię­dzynarodowych kongresów, ponieważ ich podróże za_granicę są dobrze opłacane .przez, kraje, które reprezentują. Pogłębienie międzynarodowych kontaktów naukowych, kulturalnych i go­spodarczych oraz podjęcie różnorodnych kroków mających na celu obniżenie kosztów uczestnictwa (np. wpowadzenie 25fl/o zniż­ki na przejazdy kolejowe w Europie Zachodniej) powoduje szyb­ki wzrost liczby organizowanych kongresów i osób biorących w nich udział. Finansowe możliwości turysty mają wpływ na. geografię ru­chu turystycznego i okres przebywania za granicą. Tak na przy­kład przeciętny turysta , z RFN zainteresowany jest podróżami, których koszt waha się w, granicach 100—300 dolarów.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)