KOMPLEKSOWO ZAGOSPODAROWANE REGIONY

Dla­tego do światowych regionów turystycznych należą albo regiony najbardziej efektywne z punktu widzenia leczenia i wypoczynku, albo te, które oferują największy i różnorodny „zestaw” obiek­tów. Wyjątek stanowią tylko te popularne, jednak nie dysponu­jące taką kompleksowością regiony i ośrodki, które zasłynęły je­dnym lub dwoma obiektami ale bardzo unikalnymi. Przykładami kompleksowo^zagospodarowanych regionów i ośrodków turystycznych_są: Vłochy_ (LazuroweWybrzeże z  przepięknymi plażamiJJagadńyin klimatem o-dużym nasło­necznieniu, góry,”długie .tradycj e’ historyczne, cenne. zabytŚkTsztu- ki starożytnej, muzyka, ośrodki kultu religijnego katolików itp.) oraz Szwajcaria .

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)