LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE TURYSTYCZNYM

W/ ten i sposób tu­rystyka sprzyja .w zriacznym .stopniu rozwiązaniu problemu za­trudnienia. Nawet w rozwiniętych krajach’ przemysłowych w ob­słudze ruchu turystycznego zatrudnionych jest 3—5% ogółu si­ły.roboczej.Liczbę i zatrudnionych bezpośrednio w- przemyśle turystycz­nym w Szwajcarii ocenia się obecnie na-100—180 tys; osób, pod­czas gdy przy produkcji zegarków zatrudnionych jest80 tys. osób. Według oceny niektórych’ ekonomistów zachodnich •ógólna liczba osób’trudniących się obsługą turystów (wliczając .pokrew­ne gałęzie) stanowi w Wielkiej Brytanii: 5% ogólnej liczby pra­cujących, we Francji 10%>, we Włoszech 15°/o

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)