MOŻLIWOŚCI PODRÓŻOWANIA

Na możli­wości podróżowania mają wpływ różnice w sytuacji rodzinnej. Jednakże przedsiębiorstwa turystyczne dążą do objęcia podró­żami zagranicznymi również rodzin. Podejmuje się w tym celu szereg kroków między innymi organizuje się specjalne turnusy dla młodych par, a w strefach wypoczynkowych organizuje się przedszkola i obozy dla dzieci.Klasyfikacja rodzajów i form turystyki międzynarodowej^ mo­że być dokonana na podstawie różnorodnych kryteriów. Biorąc pod uwagę sposób podróżowania ludzi, turystyka międzynarodo- wa dzieli się na: samochodową^lotniczą, kolejową^mo.rgkąjj^ecz- ną. W turystycesamochodowej istnieje forma zwana „carayanin- giem”,’ czyli podróżowanie samochodem z przyczepą.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)