NAJBARDZIEJ POŻĄDANI GOŚCIE

Ponieważ koszt podróży z RFN do krajów Europy Południowej lub-na zachodnie wybrzeże Morza Czarnego mieści się w granicach tej sumy, dlatego ruch turystów z tego kraju do wymienionych re­gionów jest duży.Najbardziej – pożądanymi gośćmi dla zachodnich przedsię­biorstw turystycznych byli jednak do ostatnich czasów obywa­tele Stanów Zjednoczonych. Przyczynę tego może wyjaśnić choć­by taki.przykład:; Amerykanie stanowiąc tylko 8°/o ogólnej liczby turystów przyjeżdżających do Austrii pozostawiali 10°/o waluty obcej i’-w większym stopniu niż inni turyści korzystali-z’ hoteli kategorii Lux i I klasy. Przyfczym na hotele i żywność wydają oni tylko 1/5. budżetu .turystycznego, pozostałą’ część przezna­czają na transport, pamiątki i różnorodne usługi, co stymuluje rozwój odpowiednich gałęzi przemysłu turystycznego.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)