NIEBEZPIECZEŃSTWO BEZROBOCIA

W krajach kapitalistycznych zaistniało niebezpieczeństwo bez­robocia dla kadr turystycznych. Specyfika krajów socjalistycznych, a przede wszystkim pla­nowy charakter- gospodarki i możliwość scentralizowanego roz­strzygania zagadnień koordynacji wszystkich gałęzi gospodarki narodowej pozwala, w oparciu o dokładną znajomość sytuacji w krajach zagranicznych, na uniknięcie niekorzystnych zjawisk i zwiększenie ekonomicznej efektywności turystyki. Pod tym względem na uwagę zasługuje doświadczenie niektórych europej­skich krajów socjalistycznych w dziedzinie rozwiązania proble­mu całorocznego zatrudnienia personelu pracującego w usługach turystycznych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)