OCHRONA BOGACTW NATURALNYCH

Na jugosłowiańskim wybrzeżu adriatyckim jest ponad 50 kąpielisk, przy czym nie­które z nich są przepełnione, w innych frekwencja jest wyraź­nie , niewystarczająca, bez jakiejkolwiek widocznej przyczyny. Plaża koło BudsKyuizyjskała w roku 1966 „ZłotąPalmę” jako naj­piękniejsza naturalna. plaża-ną,cąłym_wybrzężu śródziemnomor­skim, wykorzystanie jednak tęgo regionu dla ,.turystów jest do­tychczas nie wielki. Dotyczy to po pierwsze za­stosowania różnego: typu urządzeń do oczyszczania plaż, wody bieżącej i,morskiej, jezior i zbiorników retencyjnych, po drugie znacznie szerszego wykorzystania techniki (samochody patro­lowe, kutry, śmigłowce) dla ochrony przyrody i utrzymania po­rządku, po trzecie należy zapewnić turystom nowoczesne środki transportu oraz taki sprzęt i wyposażenie, którego wykorzysta-‚ nie nie przyczyniałoby się do niszczenia przyrody.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)