ODKRYCIE I OCHRONA

Z jednej strony powoduje okre­ślone szkody w krajobrazie (naruszenie zasad* ochrony.przyrody, budowa szpetnych ośrodków-turystycznych, nie harmonizujących z krajobrazem itd.j, z drugiej przyczynia się ,do ochrony dzie­wiczej przyrody., i zabytków, co w ogromnym stopniu jest spo­wodowane^potrzebami .turystyki .Turystyka z reguły jest czynnikiem, który przyspiesza odkry­cie, ochronę, restaurację i racjonalne^wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zabytków. Dzieje się tak dlatego, że kraj przyj­mujący turystów zagranicznych mobilizuje wszystkie zasoby re­kreacyjne aby należycie przyjąć gości, zatrzymać ich jak naj­dłużej na swoim terenie i wywrzeć na nich jak najlepsze wra­żenie.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)