PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania ^uniwersytetu stanu Tennesee wykazały, że w, Stanach; Zjednoczonych’ 1000 osób przebywających w hotelach jednego okręgu powoduje uru­chomienie 279 j miejsc^pracy^ bezpośrednio w turystyce i 107 miejsc w gałęziach związanych; pośrednio, z .turystyką. Na Ja­majce każde 10 tys. turystów umożliwia zatrudnienie 1800 osób.W regionach ze stosunkowo słabo rozwiniętym przemysłem, rozwój turystyki powoduje nie tylko zwiększenie zatrudnienia ludności, ale również podniesienie jej dochodów. Turystyka zaj­muje pierwsze miejsce wśród wszystkich gałęzi gospodarki w ta­kim ośrodku turystycznym Francji, jakim jest Nicea. Miasto to dostarcza pracy 47,l°/o ludności departamentu Alpes-Maritimes zatrudnionej w przemyśle spożywczym, rolnictwie i transporcie.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)