ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ

Rozwój bazy materialnej turystyki międzynarodowej doko­nuje się zarówno pod .względem: ilościowym, jak i jakościowym. Sieć hoteli i innych punktów, noclegowych rozwija się na co­raz większych obszarach Ziemi,obejmując-nawet^najbardziej zacofane kraje i regiony^ świata, a na terenach już—wcześniej zagospodarowanych sieć ta’ulega rozbudowie. Dotyczy to rów­nież sieci gastronomicznej, obiektów, sportowyęh,owych itd. Jednocześnie „ z_ilościowym„wzrostem oraz -.rozszerzaniem się bazy materialnej przemysłu…turystycznego zachodzą^również zmiany .jakościowe.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)