SPOŚRÓD CZYNNIKÓW

W przeciwieństwie do tego rozwój turystyki w socjalistycz­nych krajach Europy odznacza się wysokim i stałym tempem wzrostu. Osiągnięcia turystyki międzynarodowej w krajach so­cjalistycznych są wynikiem stałego wzrostu poziomu życia lud­ności, a w szczególności przedłużeniem urlopów i podniesieniem płac oraz uzyskaniem zniżek i licznych ulg ze strony przedsię­biorstw turystycznych i związków zawodowych.Spośród czynników politycznych, oddziaływają­cych na turystykę międzynarodową, należy wymienić wewnętrz­ną sytuację polityczną krajów wysyłających i przyjmujących tu­rystów, stosunki panujące pomiędzy poszczególnymi krajami, sy­tuację polityczną w regionach, w których położone są kraje wy­syłające turystów, jak i w regionach, przez które przebiegają trasy turystyczne oraz ogólną sytuację polityczną w świecie.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)