TRUDNOŚCI W OBSŁUDZE TURYSTÓW

Stopień sezonowości w różnych krajach jest ściśle związany z rozkładem urlopów_w ciągu roku. O ile w Stanach Zjednoczo­nych urlop w sierpniu ma tylko 16% ogółu pracujących, to w RFN 30%, a we Francji 80%.Sezonowość powoduje poważne trudności w obsłudze tury­stów. W okresie szczytu sezonu występują kłopoty .w. dziedzinie wyżywienia, zakwaterowani,oraz ^ zapewnienia,^ odpowiedniej liczby, przewodników; w znacznym stopniu obciążone są przed­siębiorstwa transportowe. Na przykład ż Paryża w okresie szczy­tu sezonu letniego wyjeżdża koleją do 250 tys. osób dziennie, podczas gdy w okresie od listopada do stycznia nie więcej niż. 35_40 tys.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)