URZECZYWISTNIENIE DĄŻEŃ

Urzeczywistnienie tych dążeń w sposób najpełniejszy i najbardziej pociągający możliwy jest tylko w dro­dze bezpośrednich kontaktów z ludźmi mieszkającymi w różnych regionach świata.Uwzględnienie w turystyce międzynarodowej problematyki etnicznej ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju turystyki i nie tylko dla turystów, którzy wzbogacają swoją wiedżę o ży­ciu innych narodów. Postępowa rola tego aspektu turystyki mię­dzynarodowej polega na tym, że kontakty międzynarodowe mię­dzy ludźmi prowadzą do zrozumienia trudnych problemów sto­jących przed narodami różnych regionów świata, a tym samym przed -całą ludzkością.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)