WRAZ ZE WZROSTEM TURYSTYKI

Jednakże ogromna intensywność ruchu tu­rystycznego w miesiącach letnich i znaczny jego spadek w okre­sie zimowym, a szczególnie w okresie międzysezonowym, świad­czy o tym, że turystyka międzynarodowa^ przeiywą..zbytnie^na- silenie-W-okresie lata, nie wykorzystując istniejącychmożliwości w innyph okresach. Fakt, że na półkuli południowej ^pory^roku są przeciwstawne w stosunku do pór roku na półkuli północnej, nie ma jeszcze większego wpływu na złagodzenie sezonowości światowej turystyki. Związane jest to z tym, że na sezonowość turystyki międzynarodowej silny wpływ—wywierają również /czynmki socjalne.i*inne. Wraz z rozwojem turystyki międzynarodowej, dokonującym się jednocześnie z rozwojem środków transportu, możhwości mo­dyfikowania urlopu (bez szkody dla siebie) w czasie i w prze­strzeni znacznie wzrosły.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)