ZJAWISKO SEZONOWOŚCI

W turystyce międzynarodowej obserwuje się bardzo, wyraźnie zjawisko sezonowości. Zdarzają się jednak silne spadki napływu turystów do określonych regionów turystycznych, nawet w sezo­nie, jeśli warunki „pogodowe okażą się nagle gorsze niż średnie wieloletnie dla danej pory roku. Jednakże zjawisko „pulsacji ru­chu turystycznego” tłumaczy się oczywiście nie tylko zmianami pogody. Bardzo silny wpływ na liczbę potencjalnych iturystów wywiera międzynarodowa i wewnętrzna sytuacja polityczna, zmiany gospodarcze w krajach wysyłających jak i przyjmują­cych turystów, zmiany kursu walut, wzrost lub spadek cen usług i artykułów pierwszej potrzeby jak również organizowanie w określonym kraju lub mieście — specjalnych imprez (festiwa­le, spartakiady itp.).

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)