ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO

Zwiększeniu międzynarodowego ruchu tury­stycznego sprzyjają: normalne kontakty dyplomatyczne, istnie­nie umów i porozumień turystycznych, wspólne wykorzystywa­nie środków transportu. Najbardziej ożywiony ruch turystyczny istnieje pomiędzy krajami należącymi do tych samych bloków IG politycznych, wojskowych i ekonomicznych. Jednakże w warun­kach istnienia normalnych stosunków międzynarodowych inten­sywna wymiana turystyczna możliwa jest również pomiędzy kra­jami należącymi do różnych bloków politycznych. Różnice ustro­ju politycznego i społecznego nie stanowią przeszkody dla mię­dzynarodowej współpracy turystycznej.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)